Crisisopvang

Wij staan klaar

Snel schakelen

24/7 bereikbaar

Korte wachttijden

Door ons brede netwerk

Drijfveer Zorgverlening

Ambulante hulpverlening en personele oplossingen in de zorg

Drijfveer Zorgverlening is een kleinschalige zorgaanbieder voor jongeren, adolescenten en gezinnen die om welke reden dan ook vastlopen in hun leven of de maatschappij. Denk hierbij aan jongeren en adolescenten met een (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychosociale en/of sociaal emotionele problematiek. Als gevolg hiervan kunnen zij vastlopen op school of in de maatschappij. Zij kunnen leerproblemen ontwikkelen, in een isolement terechtkomen, risicovol gedrag vertonen of ouders kunnen om welke reden dan ook problemen ondervinden in de opvoeding.

Bij Drijfveer staat de jongere centraal. Vanuit gelijkwaardigheid, verbinding en gericht op de wensen en behoeften van de jongere wordt toegewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en een positief perspectief op de toekomst.

Wij veren mee!

Waar we voor staan!

Ons gezamenlijk doel is om jongeren en adolescenten in nauwe samenwerking met hun (gezins-)systeem te begeleiden naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid, vertrouwen in het eigen kunnen en een positieve blik op de toekomst.

Ambulante Zorg Drijfveer

Ambulante zorg

Drijfveer biedt begeleiding aan jongeren en adolescenten die vastlopen en/of stagneren op verschillende levensgebieden en vanwege uiteenlopende oorzaken.

Onderwijs begeleiding

Onderwijs

Door samenwerkingsverbanden met scholen biedt Drijfveer de helpende hand in het onderwijs. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan één op één begeleiding.

Crisishulpverlening

Crisis hulpverlening

Drijfveer Zorgverlening biedt 24/7 crisishulpverlening door ervaren professionals.

Dagbesteding Drijfveer

Dagbesteding

Drijfveer zal in samenwerking met de jongere onderzoeken welke activiteiten en bezigheden aansluiten bij de behoefte.

Samen maken we werk van zorg

De afgelopen jaren heeft Drijfveer Zorgverlening een breed netwerk opgebouwd. Het is onze missie om de standaard van kwaliteitsbeleid binnen de zorg te verhogen. Dit doen wij door nauw samen te werken met jongeren, ouders, hulpverleners en organisaties om zo de efficiëntie te vergroten.

Daarnaast onderscheiden wij ons van andere collega organisaties door kleinschalig en cultureel sensitief te werk te gaan. Vanuit onze visie heeft ieder mens een eigen gebruiksaanwijzing en vraagt dat voor iedereen, afhankelijk van de context, een specifieke en persoonlijke benadering. Bewustzijn van de uniekheid van elk persoon is voor Drijfveer een voorwaarde voor passende en effectieve ondersteuning. Hierbij is ook kennis van de (sub)culturen, wensen, normen en waarden van een jongere en het betrokken (gezins)systeem van groot belang. Op die manier wil Drijfveer op een innovatieve en flexibele manier inspelen op de individuele behoeften van de jongere en zijn/haar systeem.

0

JAREN ERVARING

0

SAMENWERKENDE GEMEENTEN

0

ZORG

Wat cliënten zeggen

Onze Reviews

Samen kunnen wij het aan

Jongeren die aangemeld worden bij ons hebben regelmatig tot dan toe niet de juiste ondersteuning ontvangen en hebben onvoldoende steun vanuit hun netwerk. Zij zijn vaak niet zelfstandig in staat om hun situatie te kunnen overzien of om hun talenten in te kunnen zetten. Wij zouden deze jongeren graag ondersteunen bij het ontwikkelen van hun sterke kanten en kwaliteiten en het creëren van een positief zelfbeeld. Werken aan o.a. hun identiteit, zodat zij zichzelf leren kennen en weten wie zij zijn, wat zij willen en wat zij kunnen en van daaruit bouwen aan de toekomst.

    Subscribe to our newsletter