• info@drijfveerzorgverlening.nl

Drijfveer Zorgverlening

Ambulante hulpverlening en personele oplossingen in de zorg

Drijfveer Zorgverlening is een kleinschalige zorgaanbieder voor jongeren, adolescenten en gezinnen die om welke reden dan ook vastlopen in hun leven of de maatschappij. Denk hierbij aan jongeren en adolescenten met een (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychosociale en/of sociaal emotionele problematiek. Als gevolg hiervan kunnen zij vastlopen op school of in de maatschappij. Zij kunnen leerproblemen ontwikkelen, in een isolement terechtkomen, risicovol gedrag vertonen of ouders kunnen om welke reden dan ook problemen ondervinden in de opvoeding.

Bij Drijfveer staat de jongere centraal. Vanuit gelijkwaardigheid, verbinding en gericht op de wensen en behoeften van de jongere wordt toegewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en een positief perspectief op de toekomst.

Samen maken we werk van zorg

Drijfveer Zorgverlening heeft een breed netwerk. De komende jaren heeft Drijfveer Zorgverlening het streven om een kwaliteitsbeleid te realiseren met nauwe samenwerkingsverbanden om jongeren zo efficiënt mogelijk te kunnen begeleiden.

Daarnaast onderscheiden wij ons van andere collega organisaties door kleinschalig en cultureel sensitief te werk te gaan. Vanuit onze visie heeft ieder mens een eigen gebruiksaanwijzing en vraagt dat voor iedereen, afhankelijk van de context, een specifieke en persoonlijke benadering. Bewustzijn van de uniekheid van elk persoon is voor Drijfveer een voorwaarde voor passende en effectieve ondersteuning. Hierbij is ook kennis van de (sub)culturen, wensen, normen en waarden van een jongere en het betrokken (gezins)systeem van groot belang. Op die manier wil Drijfveer op een innovatieve en flexibele manier inspelen op de individuele behoeften van de jongere en zijn/haar systeem.

0

JAREN ERVARING

0

SAMENWERKENDE GEMEENTEN

0

ZORG

WIE ZIJN WIJ

ONTMOET HET TEAM

Een positieve rimpeling veroorzaken die doorwerkt…

Wat cliënten zeggen

Onze Reviews

Samen kunnen wij het aan

Jongeren die aangemeld worden bij ons hebben regelmatig tot dan toe niet de juiste ondersteuning ontvangen en hebben onvoldoende steun vanuit hun netwerk. Zij zijn vaak niet zelfstandig in staat om hun situatie te kunnen overzien of om hun talenten in te kunnen zetten. Wij zouden deze jongeren graag ondersteunen bij het ontwikkelen van hun sterke kanten en kwaliteiten en het creëren van een positief zelfbeeld. Werken aan o.a. hun identiteit, zodat zij zichzelf leren kennen en weten wie zij zijn, wat zij willen en wat zij kunnen en van daaruit bouwen aan de toekomst.

    Subscribe to our newsletter