Ambulante Hulpverlening
Volledige zorg op maat

Ambulante Hulpverlening

Drijfveer Zorgverlening biedt als kleinschalige zorgonderneming onder andere ambulante ondersteuning aan jongeren, adolescenten en diens (gezins-)systeem. Ambulante hulpverlening houdt in het ontvangen van ondersteuning en begeleiding in de eigen woonomgeving. Dit kan op individuele basis omdat de jongere een specifieke hulpvraag heeft. Maar het kan ook zijn dat ouders gezinsondersteuning wensen omdat zij vastlopen in de opvoeding, om welke reden dan ook. Samen met de jongere en diens omgeving wordt onderzocht wat op dat moment nodig is en waar de wensen, verlangens en behoeften liggen. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt zal worden. Gedurende het proces zal in nauwe samenwerking bekeken en geëvalueerd worden wat goed gaat en waar een andere aanpak nodig is. Maatwerk en een individuele benadering staan centraal in de hulpverlening. Drijfveer richt zich altijd op samenwerking en interactie met de omgeving waarbinnen de jongere functioneert (namelijk de thuissituatie, school en de wereld daarbuiten). Problematiek is namelijk nooit op zichzelf staand, maar moet altijd waargenomen worden in de context van de omgeving. 

Samen bouwen aan de toekomst

Ook als het om individuele ambulante ondersteuning gaat streeft Drijfveer altijd naar een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en de omgeving van de jongere. Er bestaat een constante wisselwerking tussen de jongere en diens omgeving, de kwaliteit van deze wisselwerking bepaalt uiteindelijk het welbevinden. Drijfveer Zorgverlening richt zich op een systeemgerichte aanpak; de context, omgeving en relaties die de jongere heeft. Samen met het (gezins-)systeem en andere direct betrokkenen wordt onderzocht waar de krachten en de kwetsbaarheden liggen, krachten worden benut en kwetsbaarheden erkent en zo mogelijk opgevangen. Een nauwe samenwerking en het samen doorbreken van patronen leidt uiteindelijk tot het beste resultaat. 

Nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze?

Uitgaan van de uniekheid van iedereen

Vanuit onze visie heeft iedere jongere een eigen gebruiksaanwijzing en van daaruit behoefte aan een specifieke en persoonlijke benadering die daarnaast dus ook afhankelijk is van de context en omgeving waarin de jongere zich beweegt. Uitgaan van de uniekheid van iedereen is de voorwaarde voor goede hulp. Jongeren kunnen door diverse redenen en oorzaken (tijdelijk) vastlopen en/of stagneren in hun ontwikkeling. De doelgroep waar Drijfveer zich voor inzet is divers, zo kan sprake zijn van een (verstandelijke en/of somatische) beperking, gedragsproblematiek, psychische kwetsbaarheden, moeilijkheden in het sociaal emotioneel functioneren of ingrijpende levenservaringen met eventuele traumaklachten als gevolg. Dit kan daarnaast een grote impact op het gezinsleven hebben en ouders overvragen waardoor zij (tijdelijk) vastlopen in de opvoeding. Als gevolg van hun klachten zijn deze jongeren (en/of diens gezinnen) kwetsbaar. Door de toenemende mate van complexiteit van de samenleving wordt meer van mensen gevraagd en verwacht. Drijfveer werkt samen met deze jongeren en hun (gezins-)systeem aan het vinden van hun plek in de samenleving.

Neem direct contact op

We staan u graag te woord

      Subscribe to our newsletter