Studiehulp en bijscholing
Onderwijs
Studeren doe je samen

Onderwijs ondersteuning

Door samenwerkingsverbanden met scholen biedt Drijfveer de helpende hand in het onderwijs.

Ondersteunen in de klas

Docenten dragen de verantwoordelijkheid over grote groepen leerlingen, hierdoor lukt het hen niet altijd tegemoet te komen aan de behoefte van alle leerlingen. Leerlingen kunnen door verschillende redenen en omstandigheden meer individuele aandacht nodig hebben.

Daarnaast kunnen leerlingen in die mate moeilijk of storend gedrag vertonen dat het lastig is voor de docent om de orde te handhaven en om een rustige en veilige leeromgeving te bieden. Drijfveer wil voorkomen dat leerlingen om deze redenen vroegtijdig schoolverlaters worden. Daarom bieden wij een helpende hand door de aanwezigheid van deskundige medewerkers in de vorm van een ‘schaduw’ in de klas. Waarbij gedacht kan worden aan observatie in de klas, individuele ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij planning of ondersteuning bij de ontwikkeling van de vaardigheden om te leren. Of het bieden van handvatten en advies aan de docent in de omgang met de desbetreffende leerling en diens problematiek.

Nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze?

Psychodiagnostisch onderzoek tot 18 jaar.

Bij de intake of bij eventuele vermoedens van een DSM diagnose kan gebruik gemaakt worden van een diagnostisch onderzoek door geregistreerde psychologen/orthopedagogen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. De psychologen/orthopedagogen zullen verantwoordelijkheid dragen voor het ondersteuningsplan en gedurende het traject een zeer betrokken rol hebben. Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk zo zorgvuldig en specifiek mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de jongere, diens (gezins-)systeem en/of de hulpvraag die in het onderwijs ligt. Aan de hand van de uitkomsten zal een passend behandelings- en begeleidingsplan worden opgesteld. 

Neem direct contact op

We staan u graag te woord

      Subscribe to our newsletter