Archives

Ahmed Outhman admin

Ahmed Outhman

“Na een periode van onbegrip en enkele tegenslagen merkte ik tijdens de begeleiding in korte tijd al vooruitgang in mijn persoonlijke ontwikkeling. Het onbegrip en de cultuurverschillen binnen de maatschappij welke ik in het dagelijks leven vaak ervaarde, speelden geen rol gedurende de begeleiding vanuit Drijfveer Zorgverlening. De begeleiders waren goed op de hoogte van…

read more
Sanne ter Beek admin

Sanne ter Beek

“Voor mijn zoon was er ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Zo, ging het op school minder en beschikte hij niet over een passende vrijetijdsbesteding. Door middel van een contactpersoon binnen de school ben ik in contact gekomen met Drijfveer Zorgverlening en zodoende is er een ambulant traject gestart. Vanaf de start waren de communicatielijnen kort…

read more
Mats de Ruijter admin

Mats de Ruijter

“Na te maken te hebben gehad met verschillende hulpverleningsinstanties, ben ik uiteindelijk bij Drijfveer Zorgverlening terecht gekomen. De manier van ondersteuning sloot goed aan bij mijn persoonlijkheid en ik ervaarde de afspraken totaal niet als iets vanuit een verplicht karakter. De verwachtingen, afspraken en doelen waren helder uiteengezet en mijn behoefte werd hierin meegenomen. Een…

read more

    Subscribe to our newsletter