Het proces
Werkwijze
Elke dag weer

Goede zorg begint met een betrokken, ervaren en enthousiast team

Drijfveer hanteert geen wachtlijsten waardoor problematiek niet kan verergeren en streeft ernaar om jongeren zo tijdig mogelijk de hulp en ondersteuning te bieden die op dat moment nodig is. Drijfveer werkt intensief samen met ketenpartners, gemeentes, vrijwilligersorganisaties, collega zorg organisaties en lokale initiatieven. Door deze samenwerking en het multidisciplinaire team binnen Drijfveer trachten wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande hulpvraag en behoeften.

Aanmelding

De eerste stap is de aanmelding. Je kunt jezelf of iemand anders telefonisch of via onze website aanmelden. Ons streven is om altijd binnen 24 uur contact op te nemen met de aanvrager.

Het vervolggesprek

Na de aanmelding zal telefonisch contact worden opgenomen om de hulpvraag te bespreken. In dit gesprek wordt gelijk onderzocht of het vanuit Drijfveer Zorgverlening haalbaar is om de aanmelding door te zetten. Hierbij wordt gelet op de ernst van de problematiek en of dit aansluit bij de mogelijkheden van Drijfveer. Wanneer dit het geval is zal een intake worden gepland op kantoor of op een andere locatie.

De intake

Tijdens de intake kijken we naar jouw huidige situatie en hoe Drijfveer Zorgverlening daarin van dienst kan zijn. Als de intake afgerond is en beide partijen instemmen met een samenwerking zal de hulpverlening zo snel mogelijk starten en binnen een maand een begeleidingsplan zijn opgesteld.

Wij veren mee

Drijfveer gelooft in de uniekheid en de veerkracht van de ander. Erachter komen wat iemand drijft en dit inzetten om diegene te motiveren. Daarnaast veren wij als organisatie mee. Mee met de situatie, met dat wat zich voordoet in het moment, maar ook met de constant veranderende samenleving. Wij trachten alsmaar in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen, inzichten, maar ook de maatschappelijke knelpunten. Daar waar problemen liggen, zien wij namelijk mogelijkheden. Wij zetten ons met veel enthousiasme en een grote betrokkenheid in voor jongeren en adolescenten. Om hen op weg te helpen en een positief toekomstperspectief te bieden.

Jeugdigden

Met of zonder gedragsproblemen.

Adolescenten

Met een (licht) verstandelijke beperking

Ouders

Ondersteuning in de opvoeding

Samenwerken met Drijfveer?

Meld u aan via het contactformulier

    Onze partners

    Met deze organisaties werken wij elke dag samen

      Subscribe to our newsletter