Omgang leren in groepen
Woongroepen
Zelfstandig leren worden in groepen

Woongroepen voor jongeren

De mogelijkheid tot instroom voor 24-uurszorg, lichte behandeling op een woongroep, wonen in een fasehuis of tijdelijke noodopvang in o.a. regio Alkmaar.

Geloof in het eigen kunnen en vertrouwen in de toekomst

Op dit moment is Drijfveer nog in overleg met verschillende gemeentes over kleinschalige woonvoorzieningen. Het doel is om kleinschalige woonvormen op te zetten waarin passende ondersteuning geboden wordt aan jongeren die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven. Iedere woongroep zal gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en keuken. Groepsleiding zal 24 uur per dag op de groep aanwezig zijn en zich richten op zowel het groepsproces, als de individuele ondersteuning en het individueel opgestelde begeleidingsplan.

Het doel en de werkwijze op onze woonlocaties is om de aanwezige vaardigheden en krachten van de jongere te versterken en de nog te ontwikkelen vaardigheden (samen) te oefenen. Het opdoen van succeservaringen is hierbij van groot belang omdat het de jongere in zijn/haar kracht zet en motiverend werkt om nieuwe stappen te zetten. Jongeren gestimuleerd om nieuw aangeleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen en zo stap voor stap te bouwen aan (meer) zelfstandigheid. In het behandelplan zal daarnaast aandacht zijn voor de individuele behoeften omtrent behandeling van iedere jeugdige.

Nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze?

Behandeling op maat

Met de nauw betrokken orthopedagoog/psycholoog wordt onderzocht waar de hulpvraag ligt met betrekking tot behandeling. Denk hierbij aan (intensieve) hulp/behandeling bij agressie en/of emotieregulatie, traumatherapie, psycho-educatie en trainingen op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheden. Vanuit de fasering geldt dat in de laatste fase de jongere zelfredzaam genoeg is om uit te stromen naar een zelfstandige woning. Dit betekent dat bij uitstroom de jongere ten minste beschikt over een externe dagbesteding (school, werk, dagbesteding), inkomsten en een zelfstandige woonruimte. Indien het gaat om een jongere die voldoende kan functioneren binnen de gezinssituatie kan dit ook betekenen dat hij/zij terug naar huis gaat. Drijfveer zal altijd de nodige nazorg bieden mocht dat gewenst zijn.

Noodopvang

Wij hebben daarnaast tijdelijke opvang voor jongeren die voor bepaalde tijd een time out nodig hebben en nergens terecht kunnen. Dit kan als gevolg van een crisissituatie waardoor de jongere tijdelijk niet thuis/op de huidige locatie kan verblijven.

Neem direct contact op

We staan u graag te woord

      Subscribe to our newsletter